АГОНИСТИС

„АГОНИСТИС” („АГОНИСТИС” (Чехословачка, 1949) – весник, годишник, орган на политичката емиграција од Грција во Чехословачка. Содржел и македонска страница „Борец”. Ја уредувале Димитар Величков (Велаки) и Динко Козинаков. С. Мл.