А, а

првата буква во азбуката,со бројна вредност еден. Во кирилицата од грч. алфа