БАЕЊА

БАЕЊА – вид архаичен остаток од ромската магија што Ромите ја наследиле, според верувањето, од Индија. И денес се бае за да оздрави детето, против уроци, демони, епилепсија, вртоглавица и сл. Тр. П. Георги Баждаров

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *