НОБ

НОБ (1944). Дипломирал на Академијата за ликовни уметности во Белград (1951), а подоцна работел како асистент по графика, професор и декан на истиот факултет. Учествувал на голем број групни изложби и приредил голем број самостојни изложби. Живее и работи во Белград. ЛИТ.: Соња Абаџиева, Младен Србиновиќ, Скопје, 2004. С. Мл.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *