НОВ И ПОМ

НОВ И ПОМ (1943–1944). ГШ на Битолска и Штипска, а во секоја Кумановско, за командант на НОВ и ПОМ извршил поделба од нив бил формиран по еден штабот бил назначен командан

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *