АЛЕКСОВ, Дарко

АЛЕКСОВ, Дарко (Скопје, 23. Ⅷ 1976) – правник. Извршен директор на невладината организација МОСТ што придонесува за фер и демократски избори во земјата. Р. Блага Алексова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *