АЛПЕЗ

АЛПЕЗ – вид украс за на глава од средновардарската етнографска целина. Бил изработен од нанижани сребрени пари што се ставале на главата, спуштени низ грбот. Сл. Ѓ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *