БАБЈАК, ЖЛЕЗДЕСТОЦВЕТЕН

БАБЈАК, ЖЛЕЗДЕСТОЦВЕТЕН (лопен) (Вербасцум аденантум Борнм.) – локален македонски флористички ендемит од фам. Сцропхулариацеае, познат само за околината на Прилеп – Маркови Кули, Трескавец, Селечка Планина и Мариово. Вл. М. Лесновски бабјак (лопен)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *