БЕГАЛКА

БЕГАЛКА – .нерегуларно склучен брак со кршење на правото на родителите за избор на брачниот партнер, при што девојката самоволно бега за саканото момче, без волјата на родителите. Ј. Ц.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *