БЕГ КОСТАДИН

БЕГ КОСТАДИН (Константин Дејанов-Драгаш) – самостоен феудален владетел во Македонија, опеан лик во народната епска поезија. С. Мл.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *