БИБИОТЕКА НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ

БИБИОТЕКА НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ (Скопје, 1922–1941) – прва универзитетска библиотека во Вардарскиот дел на Македонија. Тоа е прва поголема јавна библиотека по Велешката библиотека (1833). Наследник на нејзиниот книжен фонд е денашната НУБ „Климент Охридски”. С. Мл.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *