ВАНДАСОВА СЕСЕЛИКА

ВАНДАСОВА СЕСЕЛИКА (Сесели вандасии Хаѕек) – локален ендемит во флората на РМ од фамилијата Апиацеае (=Умбеллиферае) (штитоцветни растенија). Се развива по варовничките камењари и карпи во околината на Прилеп – Козјак, Плетвар и Сивец. Вл. М. Билјана Ванковска

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *