ГАЧКА

ГАЧКА -. вид кратка хумористична народна приказна на границата на народна игра, блиска до гатанката, но поопширна од неа, наменета за забава и ведар дух. ЛИТ.: Боне Величковски, Кратките жанрови и детскиот фолклор во Куманово и Кумановско, „Фолклорот и етнологијата во Куманово и Кумановско”, Скопје – Куманово, 255-289. С. Мл. Миливој Гашевски

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *