„МАКЕДОНСКИ БŒЛЕТИН“

„МАКЕДОНСКИ БŒЛЕТИН“
(Понтијак, Мич., САД, И, 1, 1. Ⅲ 1931 –Ⅱ, 5. Ⅲ 1931) – орган на Независните македонски групи во САД и Канада. Го издава Македонскиот иницијативен комитет под редакција на Гео(рги) Пирински. По Првиот обединувачки конгрес на Македонските независни прогресивни групи во Америка продолжува како месечен весник
„Балканско сдружение“. Бл. Р.

Македонскиот борач Хасан Бислими, победник
на „Македонски бисер“ (2006)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *