МАКЕДОНСКИ ПОЛК

МАКЕДОНСКИ ПОЛК (1913) – полк на Српската армија. Бил формиран со наредба на началникот на штабот на српската Врховна команда Радомир Путник
(16. Ⅴ 1913) за формирање четири баталјони со командни места во Свети Николе, Гевгелија, Неготино и во Приштина. Пополнувањето било извршено од месното население, а командниот состав бил од граничните единици.
ИЗВ.: АВИИ, попис 2, К-1, Заповест Вк. бр. 6132, мај 1913 г., Операцијски дневници. В. Ст.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *