МАКЕДОНСКО МИКОЛОШКО ДРУШТВО

МАКЕДОНСКО МИКОЛОШКО ДРУШТВО (ММД) – невладина организација формирана во мај 1998 г., со седиште во Институтот за биологија при Природноматематичкиот факултет во Скопје. Има основна цел да ја проучува разновидноста на габите на територијата на РМ и да се грижи за нивната заштита. М. К.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *