„МАКЕДОНСКО СПИСАНИЕ ЗА МЕДИЦИНА

„МАКЕДОНСКО СПИСАНИЕ ЗА МЕДИЦИНА (Мацедониан Јоурнал оф Медицине)“ (2001) – про
должение на публикацијата „Годишен зборник на Медицинскиот факултет во Скопје“. Се печати двојазично (на македонски и на англиски јазик). Бр. Н.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *