МАНЧЕВСКИ-ПИНЏУР, Лазар

МАНЧЕВСКИ-ПИНЏУР, Лазар
(Неготино, 21. Ⅺ 1922 – Скопје, 7.
Ⅱ 1997) – поет, раскажувач, новинар, автор на компонирани песни, мошне популарни во Македонија, за кои постои интергенерациски интерес. Учесник во НОБ. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје и работел како просветен деец.
БИБЛ.: „Песни за татковината“ (1961); „Поцврсти од камен“, драма (1961); „Гра-дот и љубовта“, поезија (1963); „Разорани лаки“, поезија (1964); „Ми заплакало селото Ваташа“, поезија (1966); „Дијалектика на празникот“, поезија (1966); „Делото на едно дете“, раскази (1972); „Камен и корен“, поезија (1974); „Татко, кажи ми“, поезија за деца (1981); „Раѓање на денот“, раскази (1990); „Патриотски созвучја“, по
езија со музика (1991); „Спознанија“, поезија (1995) и „Кога стапнав на оваа земја“, поезија (1995). Г. Т.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *