МЛАДЕНОВ, Михаил

МЛАДЕНОВ, Михаил (Тетово, ?
– затворот Дијарбекир, Турција, 1906) – истакнат член на ТМОРО.
Бил директор на тетовската прогимназија. Во времето на тетовските провали (1905), пренесувајќи бомби за една од четите, бил уапсен и осуден на 101 година затвор, каде што и починал.
ЛИТ: Б. Светозаревиќ, Тетово и Тетовско во илинденскиот период 1895–1905, Скопје, 2003; К. Најденовски, Тетово во
минатото, Тетово 1964. Бр. Св.

Никола Младенов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *