МОРИНА, ПЕРСИСКА

МОРИНА, ПЕРСИСКА (Морина персица Л.) – степски вид познат за јужниот дел на Балканскиот Полуостров и за Мала Азија. На територијата на РМ се развива во

Моркови

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *