МУШМОВ, Никола

МУШМОВ, Никола – нумизматичар, родум од Струга, работел во Народниот музеј во Софија. Проучувач на монетоковењето на повеќето балкански монетарници во античкиот и во средновековниот период. Публикувал разни каталози и прилози од областа на нумизатиката.
БИБЛ.: Античнит‹ монети на Балканския полуостровÍ и монетит‹ на бÍлгарскит‹ цар‹, София, 1912. П. Ј.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *