НАНЕ, МАКЕДОНСКО МАЧКИНО

НАНЕ, МАКЕДОНСКО МАЧКИНО (Непета мацедоница Мицевски) – локален македонски флористички ендемит од фамилијата Ламиацеае (Лабиатае) (устоцветните растенија), познат за подножјето на планината Кожуф (Смрдлива Вода). Вл. М.

Душко Наневски

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *