НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ШИПТАРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ШИПТАРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА (1945 – 1946) – националистичка албанска организација, формирана во почетокот на 1945
г. за разбивање на територијалниот интегритет на ДФМ и на ДФЈ и
просторните услови, најголема и
најсовремена библиотека во РМ.
Формирана е со решение на

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *