ОНЧЕВСКА-ПЕТКОВСКА, Светлана

ОНЧЕВСКА-ПЕТКОВСКА, Светлана (Скопје, 16. Ⅱ 1949) – град. инж., ред. проф. на Градежниот факултет во Скопје (од 1998)

Светлана Ончевска-Петковска
по предметите од областа на техничката механика, јакоста на материјалите и градежните материјали. Била претседател на Друштвото за механика на Македонија (1996). Заедно со колеги од Катедрата учествувала во пишување учебници и учебни помагала. Љ. Т.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *