ОРЕСТ

ОРЕСТ (Орестес) (400/399–398/7) – македонски крал, син на кралот Архелај И од бракот со Клеопатра. Бидејќи с“ уште бил малолетен, во негово име државата ја управувал регентот Аероп Ⅱ. Се претпоставува дека бил убиен токму од својот регент.
ИЗВ.: Диодори, Библиотхеца хисторица, Леипзиг, 1896. ЛИТ.: Н. Проева, Историја на Аргеадите, Скопје, 2004. К. М.-Р.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *