ОТРОВНИЦИ

ОТРОВНИЦИ (Виперидае)– фамилија змии, кои имаат посебен от

ровен апарат во устата. Во Македонија се среќаваат три видови: остроглава шарка (Випера урсинии), поскок или камењарка
(Випера аммодѕтес) и шарка или лутица (Випера берус).
Остроглава шарка и поскок
Лондон, 2002. Св. П.– В. Сид.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *