„ОХРИДСКИ БРАНОВИ“

„ОХРИДСКИ БРАНОВИ“ – поранешен пливачко-веслачки клуб “Охрид“, основан во Охрид (1932). Сегашното име го носи по Ослободувањето (1945). Учествувал на првенствата на Македонија
и на Југославија (од 1946). Била основана и ватерполо екипа (1947), повеќекратна првенка на Македонија. Пливачите на Клубот на првенствата на Ма

кедонија освоиле 48 први места со што го
Амблемот на Охридски бранови
зазеле второто мес-то, а поставиле 24 и собориле 98 републички рекорди и во тој однос го зазеле третото место во Републиката (1946–2000). Од него
Св. Климент Охридски, литиска икона (ⅩⅣ в.)
произлегле и повеќе врвни маратонски пливачи. Клубот е добитник на општествени признанија.
ЛИТ.: Александар Радич, 50 години „Охридски бранови“, Охрид, 1982. Д. С.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *