„ПАЉУРЦИ“

„ПАЉУРЦИ“ – земјена брана со придружни објекти, на реката Луда Мара, спротиводно од Богдан
ци. Висока е 21,1 м, во круната долга 310 м, со вкупен волумен на телото 185.000 м 3 (земја), формира акумулација од 2,9 милиони м3. Завршена е во 1982 г., а служи за
Земјената брана „Паљурци“
наводнување. Придружни објекти: челен преливник со површински одвод (саниран 2006 г.), темелен испуст. Љ. Т.

Берба на памук

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *