ПЕПЕРУТЧИЊА

ПЕПЕРУТЧИЊА (Мицролепидоптера) – мали ноќни пеперуги. Групирани се според нивната големина, а не според сродноста. Во Ма

кедонија оваа група е застапена со 1074 видови, од кои 44 се ендемични. Најбројни фамилии пеперутчи
ња се: Пѕралидае
Пеперутче
– 129; Тинеидае – 37 видови, но има и други со помал број видови.
ЛИТ.: Јосеф Климесцх, Дие Лепидоптерен фауна Мазедониенс. Ⅳ. Мицролепидоптера, Посебно издание. Мус. Мац. Сци. Нат., Скопје, 1968; Група автори, Цоунтрѕ Стадѕ фор биодиверситѕ оф тхе Републиц оф Мацедониа (фирст натионал репорт), Министрѕ оф енвиронмент анд пхѕсицал планнинг, Скопје, 2003. В. Т. К. – М. Кр.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *