ПЕРИШАН

ПЕРИШАН – метален накит, составен дел на женската празнична носија. Се носел заедно со големиот ѓердан. Најчесто бил

Перишан, женска празнична носија кај Мијаците во Река
украсен со крвчиња и други декоративни орнаменти. Ј. Р.-П.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *