ПЕТКОВА-ИВАНОВА, Елена Василева

ПЕТКОВА-ИВАНОВА, Елена Василева (Скопје, 31. Ⅴ 1947) – спец. по стоматолошка протетика, редовен проф. на Ст. ф. Докторирала во 1989 г. Публикувала 90 статии. Коавтор на учебникот „Инструменти и апарати за заботехничка лабораторија“. Е. М.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *