ПЕТНАЕСЕТТА МАКЕДОНСКА

ПЕТНАЕСЕТТА МАКЕДОНСКА (ПОРЕЧКА) НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНА БРИГАДА
(с. Челопеци, Кичевско, 12. Ⅸ – 6. ⅩⅠⅠ 1944) – воена единица на НОВ и ПОМ. Била формирана од Поречкиот НОПО и 220 четници што пристапиле во НОАВМ, именувана како Поречка бригада. Водела борби против германската борбена група Гулман и Пабст кај селата Марул, Алданци, Веселчани (11–16. Ⅸ), Мажучиште, Страгомишта, Ново Село и Ѓубрина (8–9. Џ). Во с. Миокази (Кичевско) била дополнета со еден баталјон од Првата македонска НОУБ и борци од Осумнаесеттата македонска дополнителна бригада и била преименувана во

Формирањето на ⅩⅤ македонска (поречка) народноослободителна бригада (с. Челопеци, Кичевско, 12. Ⅸ 1944)

Македонски петопрст

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *