ПЕТОПРСТ, МАКЕДОНСКИ

ПЕТОПРСТ, МАКЕДОНСКИ
(Потентилла мацедоница Мицевски) – локален македонски флористички ендемит од фамилијата Росацеае, познат само за околината на Македонски Брод (Барбарас), средниот тек на реката Треска и Сува Гора, опишан од академик Кирил Мицевски. Вл. М.

Петопрст на Веленовски

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *