ПЕТРОВСКИ, Кирил

ПЕТРОВСКИ, Кирил (Скопје,
10. Ⅸ 1934) – интернист-ендокринолог, редовен проф. на Мед. ф. во Скопје. Бил шеф на Центарот за дијабетес, директор на Клиниката за ендокринологија. Автор е на бројни стручни и научни трудо
ви. Особен интерес покажувал за микроциркулацијата кај дијабетес мелитус. Бр. Н.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *