ПЕЈТОН

ПЕЈТОН (Пеитхон)(?–312 пр.н.е.)
– македонски војсководец, еден од седумтемина телохранители (соматофилакси) на Александар Ⅲ Македонски. Му била доделена на управување сатрапијата Индија (324 пр.н.е.), а по смртта на Александар Ⅲ Македонски станал сатрап на Медија.
ИЗВ.: Плутарцхи, Витае Паралеллае, Липсиае, 1921; Арриани, Анабасис, Липсиае, 1907; Љ. Цурти Руфи, Хисториарум Алеџандри Магни Мацедонис, Липсиае, 1893; Диодори, Библиотхеца хисторица, Леипзиг,1896.
ЛИТ.: Ф. Папазоглу, Историја на хеленистичкиот период, Скопје, 1995. К. М.-Р.

Боро Пејчинов, карикатура – без зброви

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *