ПЛУСКАВЕЦ, ПЕОНСКИ

ПЛУСКАВЕЦ, ПЕОНСКИ (Силене паеониенсис Борнм.) – македонски флористички ендемит од фамилијата Царѕопхѕллацеае (каранфили). Познат за клисурите на реката Бабуна кај Велес и Црна Река во Мариово. Вл. М.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *