ПЛУСКАВЕЦ, ПРИЛЕПСКИ

ПЛУСКАВЕЦ, ПРИЛЕПСКИ
(Силене прилепенсис Мицевски) – локален македонски флористички ен-демит од фамилијата Царѕопхѕллацеае (каранфили), ограничен само во околината на Прилеп (Козјак), опишан од академик Кирил Мицевски. Вл. М.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *