ПЛУСКАВЕЦ, ХОРВАТОВ

ПЛУСКАВЕЦ, ХОРВАТОВ (Силене хорвати и Мицевски) – локален македонски флористички ендемит од фамилијата Царѕопхѕллацеае (каранфили), познат само за субалпскиот и алпскиот појас на планината Кајмакчалан. Вл. М.

Драган
Пљаковски

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *