ПОЗНАЧАЈНИ УЛОГ: Јеротие

ПОЗНАЧАЈНИ УЛОГ: Јеротие („Сомнително лице“); Агатон („Нажалена фамилија“); Арсо („Чорбаџи Теодос“); Митке („Коштана“); Фезлиев („Црнила“); Градоначалникот („Ревизор“) и др. Ре
жии: „За родниот кат“; „Бегалка“; „Д-р“;

Кузман Капидан“; „Антица“; „Печалбари“, како и куклените претстави „Силјан

штркот“; „Цане ламјата“ и др. Настапил во филмовите: „Фросина“; „Волча ноќ“;


Мирно лето“; „Мис Стон“; „Солунски атентатори“ и др. Р. Ст.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *