ПОЛВОВИ

ПОЛВОВИ (Глиридае) – фамилија ситни животни од редот глодари (Родентиа), од кои во Македонија се

регистрирани три вида: полв
лешникар (Мус
цардинус авелланари
ус), обичен полв
(Глис глис) и шум
ски полв (ДрОбичен полв ѕомѕс нитедула). ЛИТ.: С. Петковски –Б. Крѕстуфек, Цицачи на Македонија, Скопје, 1998; А. Ј. Мит-цхелл-Јонес, Г. Амори, Њ. Богдановицз, Б. Крѕстуфек, П. Ј. Х. Реијндерс, Ф. Спитзенбергер,
М. Стуббе, Ј. Б. М. Тхиссен, В.Вохралик, Ј. Зима, Тхе Атлас оф Еуропеан Маммалс, Лон-дон–Сан Диего, 1999. Св. П. – В. Сид.

Владимир Полежиновски

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *