ПОЛЖАВ, ЛОЗАРСКИ

ПОЛЖАВ, ЛОЗАРСКИ (Хелиџ поматиа Л.) – мекотел кај којшто се разликува глава, труп и стапало. На главата има два пара пипала, на чиј врв се наоѓаат очите. Телото е заштитено со крупна конусна черупка. Живее во

Лозарски полжав
градини и во паркови со карбонатна подлога. Се храни со разни треви. Презимува закопан вземи. Распространет е во Средна и во Југоисточна Европа. Кај нас е чест вид. Човекот го користи за исхрана.
ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991.
В. Т. К. – М. Кр.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *