ПОЛЖАВ, ШУМСКИ

ПОЛЖАВ, ШУМСКИ (Хелиџ луцорум Л.) – мекотел со черупка. Чест е во шумите. Поседува куќичка, по облик тркалезна, со жолтокафеава боја, со димензија од 3 до 4 цм. Се користи често во исхраната на човекот, за

шумски полжав
ради специфичниот и ароматичен вкус на месото. Се храни со шумски ароматични растенија.
ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991.
В. Т. К. – М. Кр.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *