ПОПОВИЌ, Јанко

ПОПОВИЌ, Јанко (Цинцар Јанко) (Охрид, ок. 1779 – ќуприја, 1833) – војвода во Првото српско востание. Првин пристигнал во Валево (1800). Уапсен од османлиските власти, кратко време минал во затвор (јануари 1804). штом избувнало Првото српско востание (1804), му се приклучил

Јанко
Поповиќ

на Ј. Ненадовиќ. Истакнувајќи се со необична смелост и храброст, водачот на востанието Караѓорѓе Петровиќ го произвел во бимба
ша. Посебно се истакнал во бит-ките на Мишар, при заземањето на Белград, во Лозница и Делиград. Станал пожаревачки војвода (1811), но морал да пребега во Австрија (1813), а потоа во Хо-тин. Подоцна се вратил во шабац (1830).

Константин
Поповиќ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *