ПОПОВСКИ, Ристо

ПОПОВСКИ, Ристо (Галичник,
30. Ⅷ 1945) – новинар. Студирал на Високата школа за политички науки, социологија и новинарство во Љубљана. Соработувал во Радио Скопје, каде што се вработил во 1970 г. Од 1974 г. соработник/уредник во Редакцијата на Танјуг за Македонија, од 1990 г. постојан дописник од Москва. Основач и сопственик на независната агенција Мак-

Ристо Поповски
факс (1992), прва од ваков вид во регионот. Б. П. Ѓ.

Тошо Поповски

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *