ПОПОВ, Оливер Благоев

ПОПОВ, Оливер Благоев (Бел-град, 29. Ⅵ 1953) – информатичар, ред. проф. (1999) на ПМФ. Дипломирал (1978) на ЕТФ во Љубљана и бил избран (1979) за помлад асистент на Математичкиот факултет. Во 1984 г. заминал на докторски студии во САД на Универзитетот Мисури-Рола, каде што стекнал (1987) докторат по компјутерски науки со темата „Интенсионал Реасонинг абоут Кноњледге“. Неговата научна преокупација се интелигентните и дистрибутивните системи. Одржувал настава на ПМФ по повеќе информатички предмети, раководел со редица значајни проекти, бил програм-ски директор на работилниците за мрежни технологии на ЦЕЕНЕТ, објавил неколку книги, научни и стручни написи.
БИБЛ.: Симболичко програмирање во

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *