„ПОРОЈ-ПРОЕКТ“

„ПОРОЈ-ПРОЕКТ“ – специјализирана организација, формирана во 1952 г. со задача да врши проектирања од областа ерозијата и уредувањето на пороите. „Поројпроект“ постоеше до 1980 г., потоа неговата дејност околу проектирањето комплетно ја презеде Заводот за водостопанство на РМ. И. Б.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *