„ПОРТА 3“

„ПОРТА 3“ – специјализирано двонеделно списание за градежништво, архитектура и екологија. Првиот број излегол во декември 2004 г. Основачи се група граѓани, а издавач „Биропрес“ ДОО – Скопје. Мирче Адамчевски, еден од основачите, бил управник на друштвото и прв главен уредник на списанието. Б. П. Ѓ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *