ПОТРОШУВАЧКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

ПОТРОШУВАЧКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ. Според податоците од Државниот завод за статистика, потрошувачката на земјоделските производи по жи-тел во 2004 г. била следна:
ЛИТ.: Михаило Димоски, Македонски народни ора, Скопје, 1977, 135. Ѓ. М. Ѓ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *