ПРАСИКА

ПРАСИКА (КАЛИНА) (Лигус
трум вулгаре Л., фам. Олеацеае) – листопадна грмушка од Средна и Јужна Европа и од Северна Африка. Листовите се спротивно поставени, елипсовидни,

на врвот заос-
Прасика
трени. Цветовите се бели, собрани во метлести соцветија, а плодовите се црни бобинки. Кај нас е застапена во дабовиот регион на повлажни станишта. Ценета грмушка за создавање живи огради. Ал. Анд.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *