ПРВА КОНФЕРЕНЦИЈА НА БАЛКАНСКАТА МЛАДИНА

ПРВА КОНФЕРЕНЦИЈА НА БАЛКАНСКАТА МЛАДИНА
(Скопје, 11 И 1945) – политичка средба на претставници на младинските организации од балканските земји. Учествувале делегации од Југославија, Албанија, Бугарија и Грција. Се разговарало за соработката и била донесена Резолуција за зближување на младите од Балканот.
ЛИТ.: Д-р Виолета Ачкоска, Македонија во југословенската федерација 1943–1991 (хронологија), Скопје, 2001. Н. В.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *